Ηλεκτρική Σκούπα Κομμωτηρίου


TIMH ΕΚΠΛΗΞΗ!   –  Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες.

Η επαναστατική ηλεκτρική σκούπα Clean all σας επιτρέπει να διατηρείτε με ευκολία το κομμωτήριό σας καθαρό από τις κομμένες τρίχες.

Η επαναστατική ηλεκτρική σκούπα Clean all σας επιτρέπει να διατηρείτε με ευκολία το κομμωτήριό σας καθαρό από τις κομμένες τρίχες.

Συσκευή απορρόφησης τριχών κομμωτηρίου με κάδο αποθήκευσης και φίλτρο σκόνης HEPA

Απορροφά άμεσα τις τρίχες από το πάτωμα και τις αποθηκεύει σε κάδο, με αποτέλεσμα να έχετε πάντα καθαρό τον χώρο εργασίας

Λειτουργία χειροκίνητη ή αυτόματη μέσω ενός αισθητήρα σκόνης

Δε χρειάζεται εγκατάσταση

Ο κάδος αδειάζει εύκολα και πλένεται.

Διαστάσεις: 52x34x22cm

Χωρητικότητα κάδου: 6,5 λίτρα

Ισχύς: 1400W

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

 • Ο μεγάλος κάδος του μπορεί να χωρέσει τις τρίχες των κουρεμάτων όλης της ημέρας.
 • Διαθέτει ένδειξη που ενημερώνει όταν ο κάδος γεμίσει.
 • Τα φίλτρα της είναι πλενόμενα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεγάλο διάστημα μέχρι την αντικατάσταση τους.

 

 

Αυτή η ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες ασφαλείας.

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την χρήση της συσκευής.

 1. Θέστε πάντα τον διακόπτη της συσκευής στην θέση OFF πριν βγάλετε την συσκευή από την πρίζα
 2. Βγάλτε πάντα την συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε .
 3. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν παιχνίδι. Πρέπει να έχετε προσοχή όταν στον χώρο υπάρχουν παιδιά και να μην αφήνετε την συσκευή στην λειτουργία AUTO.
 4. Μην τραβάτε ή μετακινείτε την συσκευή από το καλώδιο.
 5. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή αν το καλώδιο ή η πρίζα είναι φθαρμένα.
 6. Μην χειρίζεστε την συσκευή με βρεγμένα χέρια.
 7. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε βρεγμένες επιφάνειες, ούτε για να σκουπίζετε υγρά, νωπά ή εύφλεκτα αντικείμενα.
 8. Μην εκθέτετε την συσκευή στην βροχή.
 9. Κρατάτε μακριά από τα ανοίγματα της συσκευής δάχτυλα, ρούχα και οτιδήποτε μπορεί να εμπλακεί στα κινητά μέρη της συσκευής.
 10. Μην προσπαθείσετε να χρησιμοποιήσετε την συσκευή ώστε να τραβήξει ογκώδη, σκληρά ή κοφτερά αντικείμενα. Μαζέψτε τα αντικείμενα αυτά, πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή.
 11. Μην θέσετε σε λειτουργία την συσκευή χωρίς να έχει τοποθετηθεί σωστά ο κάδος.
 12. Χρησιμοποιείτε την συσκευή πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες.
 13. Θέστε την συσκευή εκτός λειτουργίας και βγάλτε την από την πρίζα, πριν την αφαίρεση του κάδου ή του φίλτρου.
 14. Καθαρίζετε το εξωτερικό μέρος της συσκευής με νωπό ύφασμα, ώστε να μειώνεται ο στατικός ηλεκτρισμός στην εξωτερική επιφάνεια.

 

Πριν από την πρώτη χρήση

 1. Βγάλτε την συσκευή από την συσκευασία της και τοποθετήστε την όρθια σε επίπεδη επιφάνεια και όχι πάνω σε χαλί.
 2. Βάλτε το καλώδιο στην πρίζα.
 3. Γυρίστε τον διακόπτη στην θέση MAN για χειροκίνητη λειτουργία ή στην θέση AUTO  για αυτόματη λειτουργία. Η φωτεινή ένδειξη POWER θα ανάψει όταν ο διακόπτης είναι σε κάποια από αυτές τις θέσεις.
 4. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

 

Οδηγίες λειτουργίας

 1. Η συσκευή δεν λειτουργεί όταν ο διακόπτης είναι στην θέση OFF.
 2. Γυρίστε τον διακόπτη στην θέση MAN για χειροκίνητη λειτουργία ή στην θέση AUTO  για αυτόματη λειτουργία. Η φωτεινή ένδειξη POWER θα ανάψει όταν ο διακόπτης είναι σε κάποια από αυτές τις θέσεις.
 3. Στην λειτουργία MANUAL σκουπίστε τα απορρίμματα προς την εισαγωγή στην βάση της συσκευής, πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης και η συσκευή θα ρουφήξει τα απορρίμματα.
 4. Στην θέση MANUAL η συσκευή θα λειτουργήσει για 7,5 δευτερόλεπτα. Ανάλογα με την ποσότητα των απορριμάτων, μπορεί να χρειαστεί να πιέσετε το κουμπί ενεργοποίησης περισσότερες από μία φορές.
 5. Όταν ο διακόπτης είναι στην θέση AUTO, σκουπίστε προς την εισαγωγή στην βάση της συσκευής και οι αισθητήρες θα ανιχνεύσουν τα απορρίμματα και η συσκευή θα λειτουργήσει αυτόματα για όσο χρόνο χρειαστεί ώστε να ρουφήξει όλα τα απορρίμματα.
 6. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να θέσετε σε λειτουργία την συσκευή είτε στην λειτουργία MANUAL, είτε στην λειτουργία AUTO.
 7. Όταν ο κάδος της συσκευής γεμίσει, η φωτεινή ένδειξη του κάδου θα σας ειδοποιήσει.

 

Οδηγίες συντήρησης

 1. Για να αδειάσετε τον κάδο της συσκευής, γυρίστε τον διακόπτη στην θέση OFF και βγάλτε την συσκευή από την πρίζα.
 2. Ανοίξτε το μπροστινό καπάκι της συσκευής. Τραβήξτε τον κάδο με το ένα χέρι, καθώς σταθεροποιείτε το καπάκι με το άλλο χέρι.
 3. Αδειάστε τον κάδο σε μία σακούλα σκουπιδιών. Σιγουρευτείτε πως έχετε αδειάσει όλα τα απορρίμματα, χτυπώντας τον κάδο ελαφριά. Επανατοποθετείστε τον κάδο στην θέση του.
 4. Καθαρίστε απαλά τους αισθητήρες, την εισαγωγή και τον κάδο της συσκευής με ένα νωπό πανί.
 5. Αν υποφέρετε από αλλεργίες ή άσθμα, προτείνεται η διαδικασία του καθαρισμού να γίνεται σε εξωτερικό χώρο.

 

Καθαρισμός φίλτρου

Για να διατηρείτε την ιδανική λειτουργία της συσκευής, το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται, όταν η ένταση της εισροής μειώνεται. Το φίλτρο πρέπει να παραμένει καθαρό και ελεύθερο από ρύπους ώστε να διασφαλίζεται η σωστή ροή του αέρα.

 1. Γυρίστε τον διακόπτη στην θέση OFF και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.
 2. Τραβήξτε και αφαιρέστε τον κάδο από την συσκευή.
 3. Στην συνέχεια αφαιρέστε το φίλτρο, γυρνώντας το με φορά αντίθετη με εκείνης των δειχτών του ρολογιού. Ξεπλύνετε το κάτω από τρεχούμενο νερό.
 4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Στεγνώστε το φίλτρο τελείως πριν από την χρήση.
 5. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο στην θέση του. Γυρίστε το κυκλικά, σύμφωνα με την φορά των δεικτών του ρολογιού, ώστε να κλειδώσει.Τοποθετείστε τον κάδο ξανά στην θέση του.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην θέσετε την συσκευή σε λειτουργία χωρίς να έχει τοποθετηθεί σωστά το φίλτρο στην συσκευή.

 

Καθαρισμός φίλτρου εκροής αέρα

 1. Το φίλτρο εκροής του αέρα βγαίνει συρταρωτά από το πλάι της συσκευής.
 2. Τραβήξτε προσεκτικά το φίλτρο από την θέση του.
 3. Χτυπήστε ελαφρά το φίλτρο ώστε να αφαιρεθούν όλα τα απορρίμματα και οι ρύποι.
 4. Για να καθαρίσετε το φίλτρο, χρησιμοποιήστε σαπούνι και νερό. Στεγνώστε πριν τοποθετήσετε το φίλτρο στην συσκευή.
 5. Αν το φίλτρο χρειάζεται αντικατάσταση, χρησιμοποιείστε το γνήσιο φίλτρο HEPAHF4.
 6. Τοποθετείστε ξανά το φίλτρο στην θέση του.
 7. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην θέσετε την συσκευή σε λειτουργία χωρίς να έχει τοποθετηθεί σωστά το φίλτρο εκροής αέρα στην συσκευή.

 

Καθαρισμός κάδου συλλογής

Ο κάδος της συσκευής πρέπει να πλένεται σε τακτά διαστήματα.

 1. Πλύνετε την συσκευή με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι. Αποφύγετε δυνατά ή διαλυτικά καθαριστικά. Ξεπλύνετε καλά. ΜΗΝ ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΔΟ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ.
 2. Αφήστε τον κάδο να στεγνώσει. Σιγουρευτείτε πως ο κάδος έχει στεγνώσει πλήρως, πριν τον τοποθετήσετε ξανά στην συσκευή.
 3. Συναρμολογήστε και τοποθετήστε τον κάδο στην συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες.

 

Σημειώσεις

Τα μόνα μέρη της συσκευής, που μπορούν να αντικατασταθούν από τον χρήστη, είναι το Φίλτρο και το Φίλτρο εκροής αέρα και σύμφωνα με τις οδηγίες. Οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση ή επισκευή, πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

 

Αποθήκευση

 1. Βγάλτε την συσκευή από την πρίζα και καθαρίστε τον κάδο πριν από την αποθήκευση.
 2. Αποθηκεύστε την συσκευή σε εσωτερικό και στεγανό χώρο.
 3. Μην αποθηκεύετε την συσκευή όσο είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Μην τυλίγετε σφιχτά την συσκευή με το καλώδιο. Χρησιμοποιείστε την υποδοχή τύλιξης του καλωδίου στο πίσω μέρος της συσκευής. Μην ασκείτε πίεση στο καλώδιο στο σημείο που ενώνεται με την συσκευή, καθώς μπορεί να φθαρεί ή να σπάσει.

 

 

 

1 χρόνο εγγύηση

1yearwarranty

Κατηγορία: