Βούρτσα 3VE Maestri N2204


Βούρτσα με φυσική τρίχα

Διάμετρος: 60mm

18.30