Βούρτσα 3VE Maestri N2202


Βούρτσα με φυσική τρίχα

Διάμετρος: 40mm

11.40