Βούρτσα 3VE Maestri N211


Βούρτσα με φυσική τρίχα

Διάμετρος: 35mm

3.00