Βούρτσα 3VE Maestri N208


Βούρτσα με φυσική τρίχα

Διάμετρος: 22mm

3.10