Βούρτσα 3VE Maestri N14302


Βούρτσα με φυσική τρίχα

Εξωτερική διάμετρος: 92mm

29.50

    • 4.7 €
    • 4.7 €
    • 4.7 €
    • 4.7 €