Βούρτσα 3VE Maestri N1403


Βούρτσα με φυσική τρίχα

Εξωτερική διάμετρος: 44mm

9.40