Βούρτσα 3VE Maestri N1401


Βούρτσα με φυσική τρίχα

Εξωτερική διάμετρος: 32mm

7.30