Βούρτσα 3VE Maestri N2204


Βούρτσα με φυσική τρίχα

Διάμετρος: 60mm

18.30

    • 4.7 €
    • 4.7 €
    • 4.7 €
    • 4.7 €