Βούρτσα 3VE Maestri N1430


Βούρτσα με φυσική τρίχα

Εξωτερική διάμετρος: 75mm

19.20

    • 4.7 €
    • 4.7 €
    • 4.7 €
    • 4.7 €