Βούρτσα 3VE Maestri N1430


Βούρτσα με φυσική τρίχα

Εξωτερική διάμετρος: 75mm

19.20