Βούρτσα 3VE Maestri N1403


Βούρτσα με φυσική τρίχα

Εξωτερική διάμετρος: 44mm

9.40

    • 4.7 €
    • 4.7 €
    • 4.7 €
    • 4.7 €