Βούρτσα 3VE Maestri N1401


Βούρτσα με φυσική τρίχα

Εξωτερική διάμετρος: 32mm

7.30

    • 4.7 €
    • 4.7 €
    • 4.7 €
    • 4.7 €